• संस्थागत व्यवस्था

  • आयोजना संचालनको लागि कृषि विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतको विद्यमान संरचनाबाटै हुने छ । फिल्डस्तरमा संचालन हुने कृयाकलापमा स्थानीय गैह्र सहकारी संस्था, सहकारी संस्था लगायतका सेवा प्रदायकहरुको संलग्नता समेत रहने छ ।
  • आयोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न विषय विशेषज्ञहरुको सेवा लिइनेछ । जिल्ला तह र समुदायस्तरमा समेत थप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाई स्तरीय सेवा पुर्‍याइने छ ।
  • केन्द्रमा आयोजना संचालनका लागि नीतिगत बिषयमा निर्देश गर्न र वाधा अडकाउ फुकाउन, अन्तरनिकाय समन्वय ल्याउन एक आयोजना निर्देशक समिति रहने छ । यस समितिमा सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय/सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहने छ ।
  • आयोजनासंग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा परामर्स तथा निर्णय लिन एक प्राविधिक समन्वय समितिको प्रावधान रहेको छ ।
  • क्षेत्रीयस्तरमा एक क्षेत्रीय आयोजना समन्वय समिति रहने छ । सो समितिमा सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरुको सहभागिता गराइने छ ।
  • क्षेत्रीय कृषि वा पशु सेवा निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा आयोजना समन्वय समितिले क्षेत्रीयस्तरको योजना तर्जुमा, प्रगति समिक्षा, रिपोर्टिङ्ग तथा जिल्लाहरुमा संचालित कृयाकलापहरुको अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ । यस कार्यमा सहयोग गर्न दुवै क्षेत्रमा एक एक जना प्राविधिक सहायता तर्फबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृतको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • जिल्लास्तरमा विद्यमान कृषि विकास समन्वय समितिलाई नै उपयोग गरिने छ । समितिमा कृषक तथा गैर सरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
  • दश जिल्लाका (सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, दार्चुला, बाजुरा, डोटी, रुकुम, बैतडी) जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई र नौ जिल्लाका (डडेलधुरा, बझाङ्ग, अछाम, दैलेख, डोल्पा, प्युठान, सल्यान, रोल्पा, जाजरकोट) जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई जिल्ला आयोजना सहयोग इकाईको कार्य गर्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयबाट तोकिएको छ ।
  • आयोजनाका कृयाकलापहरु वातावरण मैत्री हुनुका साथै त्यसबाट वातावरणमा नकारात्मक असर नपरोस भन्ने हेतुले वातावरणीय रुपरेखा तयार गरिएको छ । यसको कार्यन्वयनका लागि मार्गदर्शन तथा म्यानुयलहरु तयार गरिएका छन । यस्तै आयोजनाका कृयाकलापबाट विपन्न वर्ग लाभान्वित हुनुका साथै सामाजिक समावेशीतालाई प्रश्रय प्रदान गर्न सामाजिक व्यवस्थपान रुपरेखा तयार गरी कार्यन्वयनको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत आयोजनाका कृयाकलापहरुको कार्यन्वयनबाट प्राप्त उपलव्धी, प्रभाव तथा असरहरु मापन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन रणनीति तथा योजना तयार गरी सो को कार्यन्वयन व्यवस्था मिलाइने छ ।
  • कृषि विकास मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न आयोजनाका कार्यक्रम कार्यन्वयनमा संलग्न तथा सहयोग पुर्‍याउने निकायहरुको संस्थागत सुदृढिकरण, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्तरका तालिम तथा उच्च अध्ययनका प्रावधानहरु रहेका छन् ।
  • समुदायस्तरमा लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र कार्यक्रमलाई दिगोपना प्रदान गर्न विभिन्न अवधिका प्रशिक्षण, अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका कृयाकलापहरु संचालन गरिने छन् ।

खोजी गर्नुहोस्

सुचना

डाउनलोड्स