• आयोजनाको समस्टिगत डिजाईन

  • कृषि जलवायु अनुकुलन हुने गरी बालीका जातहरुको सिफारिस तथा प्रविधी अवलम्वनबाट कृषिको उत्पादकत्व बढाउने साथै वातावरण मैत्री बनाउने ।
  • स्थानीय रुपमा गुणस्तरीय बीउ तथा पशु नश्लको उपलव्धतामा सुधार ल्याउने ।
  • कृषकहरुलाई सुधारिएका खेतीपाती सम्बन्धी अभ्यासहरु अपनाउन सहयोग गर्ने ।
  • लक्षित समूहहरुमा खाद्य तथा पोषण असुरक्षा घटाउने र जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने ।
  • भोजनमा विविधता प्रवद्र्धन गर्ने, पोषण तत्वको उपभोग बढाउने, खानपान र हेरचाहका अभ्यासमा सुधार ल्याउने ।
  • कृषकहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखि आयोजनाबाट विकास तथा विस्तार गरिने प्रविधि र अभ्यासहरु कृषकहरुको माग तथा चाहनामा प्रतिविम्वित हुने ।
  • प्रस्तावित कार्यक्रम तथा कृयाकलापको सूचिलाई स्थान विशेषको आवश्यकता (कृषि जलवायु अनुरुप) र लक्षित वर्गको सामाजिक, आर्थिक अवस्था अनुरुप परिमार्जन गरिनु पर्ने छ ।

खोजी गर्नुहोस्

सुचना

डाउनलोड्स