• आयोजना तर्जुमाको प्रमुख मान्यता

    • आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं मूल्याङ्कनका चरणहरुमा कृषकहरुको सकृय सहभागिताले नविन प्रविधि र अभ्यासहरुको अवलम्वन गर्न, कार्यक्रम र स्थानीय तहका कृषकहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने संस्थाहरुको दिगोपनमा योगदान मिल्नेछ ।
    • आयोजनाको कार्य क्षेत्र र लक्षित वर्ग छनौट पारदर्शी, तेश्रो पक्षबाट पुनः पुष्टि गर्न सकिने, खुल्ला तथा उद्देश्यमुलक विधिमा आधारित हुने छ ।
    • आयोजनाका प्रस्तावित कृयाकलाप र कार्यक्रम प्राविधिक रुपमा उच्च गुणस्तरयुक्त हुनुका साथै सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक व्यवस्थापनका पक्षहरु अवलम्वन गरेको हुने छ ।
    • कृषक समूह तथा समुदायमा क्षमता अभिबृद्धि, पुँजी निर्माण तथा संस्थागत विकासमा गरिने लगानीले जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन दिगो तथा सशक्त आधार सृजना गर्ने छ । जसबाट सामुहिक सिकाई, संगठित हुन र सार्वजनिक निकायहरुबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्षमता बढने छ ।

खोजी गर्नुहोस्

सुचना

डाउनलोड्स