• आयोजनाको उद्देश्य

    आयोजना क्षेत्रका खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सम्वेदनशिल विपन्न घर परिवार र व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जन तथा खाद्य पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउनु यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

    यसका लागि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि मार्फत खाद्यान्न तथा पशुजन्य पदार्थको उपलव्धता बढाउने, आम्दानिमा बृद्धि गरी खाद्य पदार्थको पहुँच बढाउने र पोषण सुरक्षामा सुधार ल्याउन खास गरी गर्भवति महिला, २ वर्ष मुनिका बाल बालिका र तीनका आमाहरुको खानपानमा विविधता, पौष्टिक खानेकुराहरुको उपभोग र हेरविचारमा सुधार ल्याउने उद्देश्य रहेका छन् ।

खोजी गर्नुहोस्

सुचना

डाउनलोड्स