• परिचय

    कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना वहुदाताहरुको सहयोगमा स्थापित ग्लोवल एगृकल्चर एण्ड फूड सेक्युरिटी कार्यक्रम (Global Agriculture and Food Security Progam-GAFSP)  को अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत मुल रुपमा कार्यान्वयन गरिने आयोजना हो । यस आयोजना सन् २०१३ देखि सन् २०१८ सम्म ५ वर्ष संचालनमा रहने छ । नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका मध्य पहाडि र उच्च पहाडि १९ जिल्लाहरु यस आयोजनाको कार्य क्षेत्र रहने छ । यस आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयनको लागि विश्व बैंकले सुपरिवेक्षणकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस आयोजनामा दातृ निकायबाट ४६.५ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारबाट ११.५ मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल ५८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी हुने छ ।

    कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वढाई खाद्यान्न तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थको उपलव्धता र पहुँच बढाउनुका साथै खाद्य पोषण सम्बन्धी आनिवानिमा परिवर्तन ल्याई लक्षित वर्गको समग्र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार ल्याउने दृष्टिकोण आयोजनाको रहेको छ ।

खोजी गर्नुहोस्

सुचना

डाउनलोड्स